هَش

00000000000000000231cee623b80333cc8204263110549eff96e8c7792bc941

General info

استخراج شده در
۱۶ آوریل ۲۰۲۱ ۱۹:۴۹ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
Unknown {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
197 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00004024 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
336 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
547 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
1,133.60 BCH {{ Math.abs(change) }}% 1,261,650 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
1,139.85 BCH {{ Math.abs(change) }}% 1,268,600 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.00298252 BCH {{ Math.abs(change) }}% 3 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
312.93 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BCH {{ Math.abs(change) }}% 6,956 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
6.25298252 BCH {{ Math.abs(change) }}% 6,959 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 74,331 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۱۶ آوریل ۲۰۲۱ ۱۹:۰۵ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 536895488 10 {{ Math.abs(change) }}%    20006000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000000000000110000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل e1f089 a0a8f486ce5446c712db8090d037af65f2065d58bd50ca710090 14fcdb
سختی 310,900,579,143 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 2,234,597,663 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,884,951 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 00000000000000000000000000000000000165210fdae216e18a a51374
داده‌های کوین‌بیس Ay`pool.binance.com/or6~ {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (BCH) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (BCH) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (BCH) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}