هَش

00000000000000000242d969d0686c8706bbd6e008c75a09be99812f6cb9b3ae

General info

استخراج شده در
۱۲ آوریل ۲۰۲۱ ۱۶:۰۳ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
AntPool {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
23 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00001068 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0~ USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
23 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
47 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
2.05 BCH {{ Math.abs(change) }}% 1,381 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
8.30 BCH {{ Math.abs(change) }}% 5,586 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.0000629 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
12.47 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BCH {{ Math.abs(change) }}% 4,205 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
6.2500629 BCH {{ Math.abs(change) }}% 4,205 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 6,141 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۱۲ آوریل ۲۰۲۱ ۱۵:۲۲ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 545259520 10 {{ Math.abs(change) }}%    20800000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000100000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 31fa0c bd3066c3cceca1d3fa4a8624a6f10d515aa16637e8f4358b3648 eaa9d3
سختی 239,933,985,064 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 3,052,399,303 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,953,502 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 0000000000000000000000000000000000016478ffb7cfdeb9c5 1687dd
داده‌های کوین‌بیس Mined by AntPool751 PF#Lrl {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (BCH) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (BCH) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (BCH) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}