هَش

000000000000000003c7e10d36afca9573c779c1bde454ceb8847bb14657b573

General info

استخراج شده در
۱۱ آوریل ۲۰۲۱ ۲۱:۱۴ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
Unknown {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
1,592 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00002797 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
2,550 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
3,861 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
152,137.26 BCH {{ Math.abs(change) }}% 105,068,000 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
152,143.51 BCH {{ Math.abs(change) }}% 105,072,000 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.01481874 BCH {{ Math.abs(change) }}% 10 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
16,126.78 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BCH {{ Math.abs(change) }}% 4,316 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
6.26481874 BCH {{ Math.abs(change) }}% 4,327 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 530,054 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۱۱ آوریل ۲۰۲۱ ۲۰:۴۵ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 536870912 10 {{ Math.abs(change) }}%    20000000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000000000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 170f78 fac0bf054090dd6db76959be876d715d9f8cc2dc17a913683a1d f25ec8
سختی 251,285,063,491 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 2,765,265,160 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,939,936 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 0000000000000000000000000000000000016464054f7c8b9638 ca18da
داده‌های کوین‌بیس Hatȟqj7 x/XOSԩ읮H#` {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (BCH) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (BCH) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (BCH) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}