اسپانسر اینجا تبلیغ کنید
هَش

000000000000000001f04338041374d29aec49b45373002ef548f9b273354522

General info

استخراج شده در
۲۶ مارس ۲۰۲۱ ۱۷:۴۹ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
Unknown {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
1,533 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00002014 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
2,824 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
3,308 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
23,426.89 BCH {{ Math.abs(change) }}% 11,854,000 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
23,433.14 BCH {{ Math.abs(change) }}% 11,857,200 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.01102711 BCH {{ Math.abs(change) }}% 6 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
1,138.00 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BCH {{ Math.abs(change) }}% 3,163 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
6.26102711 BCH {{ Math.abs(change) }}% 3,168 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 547,659 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۲۶ مارس ۲۰۲۱ ۱۷:۱۱ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 536870912 10 {{ Math.abs(change) }}%    20000000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000000000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل d932f2 676e5d21fe6ea7771cae6d0341b99ed3799f0e0ba2496a09ff44 e15636
سختی 185,932,571,073 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 2,107,788,862 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 403,040,725 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 0000000000000000000000000000000000016293f4ccb889c876 367332
داده‌های کوین‌بیس b Hath>Ux2 $nd]6XZR YDfm3 #*vZULUPooL-BCHND% {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (BCH) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (BCH) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (BCH) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}