هَش

00000000000000000410f652be05256e0306add3d59aba7227a9582cd8e62138

General info

استخراج شده در
۲۲ فوریه ۲۰۲۱ ۰۳:۲۶ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
ViaBTC {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
1,297 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00001264 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0~ USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
1,716 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
3,107 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
24,727.03 BCH {{ Math.abs(change) }}% 15,546,700 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
24,733.28 BCH {{ Math.abs(change) }}% 15,550,700 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.0047188 BCH {{ Math.abs(change) }}% 3 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
7,071.27 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BCH {{ Math.abs(change) }}% 3,930 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
6.2547188 BCH {{ Math.abs(change) }}% 3,933 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 373,549 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۲۲ فوریه ۲۰۲۱ ۰۲:۳۸ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 1073676288 10 {{ Math.abs(change) }}%    3fff0000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 111111111111110000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 5652fb d8fefb5c8ae0d16729be0e91f2d834caaa02ccbefda120a08e0d 88f46e
سختی 232,672,226,595 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 1,443,090,987 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,962,875 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 0000000000000000000000000000000000015f680467a27f02e8 e88182
داده‌های کوین‌بیس P /ViaBTC/BCHN/Mined by seremban/,mmvXigט 1ZGt<&uрQ.  # {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (BCH) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (BCH) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (BCH) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}