هَش

000000000000000001f3dcf70b338c1e7efaf4161ad612cb716239d9bb921b68

General info

استخراج شده در
۲۲ فوریه ۲۰۲۱ ۰۳:۲۱ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
Unknown {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
2,220 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00001630 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
2,980 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
5,009 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
61,938.20 BCH {{ Math.abs(change) }}% 38,942,700 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
61,944.45 BCH {{ Math.abs(change) }}% 38,946,600 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.01040817 BCH {{ Math.abs(change) }}% 7 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
18,071.07 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BCH {{ Math.abs(change) }}% 3,930 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
6.26040817 BCH {{ Math.abs(change) }}% 3,936 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 638,968 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۲۲ فوریه ۲۰۲۱ ۰۲:۳۲ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 545259520 10 {{ Math.abs(change) }}%    20800000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000100000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 708d36 44dc1092ca653233906862990d486f1fffa909adb8beb696e4f6 0cbf4b
سختی 232,595,618,772 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 1,424,357,960 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,962,977 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 0000000000000000000000000000000000015f67ce3b13e551bc 51a708
داده‌های کوین‌بیس P *#3`sz/BTC.com/BCHN/mmC0^ֶME/NYQm9R lpir {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (BCH) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (BCH) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (BCH) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}