اسپانسر اینجا تبلیغ کنید
هَش

000000000000000004c78d8dba58320df3c07a722e9f9e6261990fdde5befde6

General info

استخراج شده در
۲۱ فوریه ۲۰۲۱ ۰۵:۵۲ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
Unknown {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
1,774 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00001356 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0~ USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
2,125 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
3,799 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
26,393.18 BCH {{ Math.abs(change) }}% 18,664,500 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
26,399.43 BCH {{ Math.abs(change) }}% 18,669,000 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.0061873 BCH {{ Math.abs(change) }}% 4 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
6,839.02 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BCH {{ Math.abs(change) }}% 4,420 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
6.2561873 BCH {{ Math.abs(change) }}% 4,424 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 456,573 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۲۱ فوریه ۲۰۲۱ ۰۴:۵۰ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 536870912 10 {{ Math.abs(change) }}%    20000000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000000000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 45710c 38ecaca210165c1c422f55a06be348fc7f814920fb4b3a18406f fcb57b
سختی 229,602,857,991 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 2,373,919,507 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,967,015 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 0000000000000000000000000000000000015f4b88504518b35d 8789d8
داده‌های کوین‌بیس 1`//1`o {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (BCH) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (BCH) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (BCH) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}