هَش

00000000000000000263d8b181aded339dbe8d2017704147d580cae5815a09cc

General info

استخراج شده در
۰۷ فوریه ۲۰۲۱ ۰۱:۵۰ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
AntPool {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
2,645 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00001535 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0~ USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
4,092 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
5,592 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
144,984.17 BCH {{ Math.abs(change) }}% 64,520,000 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
144,990.42 BCH {{ Math.abs(change) }}% 64,522,800 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.01302038 BCH {{ Math.abs(change) }}% 6 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
20,922.24 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2,781 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
6.26302038 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2,787 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 848,549 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۰۷ فوریه ۲۰۲۱ ۰۱:۱۳ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 541065216 10 {{ Math.abs(change) }}%    20400000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000010000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 739949 56e6e724ff19a1d1dedcae8455cdd02cb07633557927ca2c6cb6 63dddb
سختی 226,924,573,752 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 1,102,488,761 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,970,719 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 0000000000000000000000000000000000015d97d2e1f4f56a44 91abb5
داده‌های کوین‌بیس Mined by AntPool731) x\ {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (BCH) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (BCH) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (BCH) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}