اسپانسر اینجا تبلیغ کنید
هَش

000000000000000000c1db56297b2bcf117a2d1c49cf98a2f004a2768616f93b

General info

استخراج شده در
۱۸ ژانویه ۲۰۲۱ ۱۸:۲۵ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
Unknown {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
3,004 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00001360 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0~ USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
5,761 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
6,721 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
350,887.28 BCH {{ Math.abs(change) }}% 180,707,000 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
350,893.53 BCH {{ Math.abs(change) }}% 180,710,000 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.01560747 BCH {{ Math.abs(change) }}% 8 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
309,625.29 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BCH {{ Math.abs(change) }}% 3,219 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
6.26560747 BCH {{ Math.abs(change) }}% 3,227 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 1,147,879 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۱۸ ژانویه ۲۰۲۱ ۱۶:۳۶ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 536870912 10 {{ Math.abs(change) }}%    20000000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000000000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 2bb502 2200e87baf0c29a5ea85d58988b51d36847e8cd251bf2104f663 c3e99f
سختی 251,328,010,263 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 2,535,334,684 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,939,887 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 0000000000000000000000000000000000015b4d329af85d81d6 4e82dd
داده‌های کوین‌بیس lt; `EU/HuoBi/BCHN/ {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (BCH) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (BCH) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (BCH) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}