هَش

000000000000000002a904f4b9a12e8fdeb4086d42782e99df795e83dab98c58

General info

استخراج شده در
۱۰ ژانویه ۲۰۲۱ ۰۶:۴۲ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
Bitcoin.com {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
2,734 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00002223 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
6,517 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
6,366 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
359,838.98 BCH {{ Math.abs(change) }}% 216,244,000 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
359,845.23 BCH {{ Math.abs(change) }}% 216,248,000 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.02778583 BCH {{ Math.abs(change) }}% 17 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
163,233.85 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BCH {{ Math.abs(change) }}% 3,756 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
6.27778583 BCH {{ Math.abs(change) }}% 3,773 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 1,250,049 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۱۰ ژانویه ۲۰۲۱ ۰۵:۵۱ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 549453824 10 {{ Math.abs(change) }}%    20c00000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000110000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 7b0c15 9a0a3d6a0a6de402a53cf31fc6be3f2a0891c075ca83a318f762 c6d028
سختی 277,621,930,835 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 4,120,915,048 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,912,733 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 0000000000000000000000000000000000015a3e3ee0f9d6f834 46da1d
داده‌های کوین‌بیس 8 Auh[9AtE/pool.bitcoin.com/PoweredByBCHN/y {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (BCH) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (BCH) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (BCH) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}