هَش

0000000000000000027bde5a90d4305d471db5c3ae2b25db2439635e99d76a74

General info

استخراج شده در
۰۸ ژانویه ۲۰۲۱ ۱۲:۳۴ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
Unknown {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
2,836 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00002552 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
4,492 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
6,304 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
302,865.73 BCH {{ Math.abs(change) }}% 133,096,000 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
302,871.98 BCH {{ Math.abs(change) }}% 133,099,000 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.02440987 BCH {{ Math.abs(change) }}% 11 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
103,321.12 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2,747 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
6.27440987 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2,757 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 956,657 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۰۸ ژانویه ۲۰۲۱ ۱۱:۴۵ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 536879104 10 {{ Math.abs(change) }}%    20002000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000000000000010000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 89ef17 e616bfd8e448044a2e4962d128131d80e73715d1d40700a98978 0369ee
سختی 187,177,714,550 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 3,308,047,182 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 403,038,147 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 00000000000000000000000000000000000159eda258a2a6cd4f 3d0944
داده‌های کوین‌بیس GQ_/Foundry USA Pool #dropgold/BCHN/|_ {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (BCH) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (BCH) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (BCH) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}