اسپانسر اینجا تبلیغ کنید
هَش

0000000000000000049888fc6a029d535c2c822becd39fb5fdf052507e884105

General info

استخراج شده در
۰۸ ژانویه ۲۰۲۱ ۰۵:۵۸ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
Unknown {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
2,984 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00001432 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0~ USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
10,711 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
6,435 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
366,725.35 BCH {{ Math.abs(change) }}% 161,159,000 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
366,731.60 BCH {{ Math.abs(change) }}% 161,162,000 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.02639126 BCH {{ Math.abs(change) }}% 12 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
115,818.86 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2,747 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
6.27639126 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2,758 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 1,842,868 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۰۸ ژانویه ۲۰۲۱ ۰۳:۳۳ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 536870912 10 {{ Math.abs(change) }}%    20000000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000000000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 79b522 e1b0bdc2dce71a99559944598e51a2624088147260c5c1d05efb aed395
سختی 193,032,941,301 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 4,075,775,481 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 403,026,470 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 00000000000000000000000000000000000159e8cf5c3b1adc12 98ee91
داده‌های کوین‌بیس 6 Hath%snPKSܧ%(1'&gt?ZULUPooL-BCHNf$" {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (BCH) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (BCH) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (BCH) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}