هَش

0000000000000000011cc50d44993d4675eaf4b5319bb31e37c8b7cb0ab50d24

General info

استخراج شده در
۰۵ ژانویه ۲۰۲۱ ۱۶:۰۶ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
Unknown {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
617 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00001289 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0~ USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
2,245 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
1,328 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
117,658.61 BCH {{ Math.abs(change) }}% 48,954,600 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
117,664.86 BCH {{ Math.abs(change) }}% 48,957,200 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.00500781 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
52,411.87 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2,600 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
6.25500781 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2,603 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 388,757 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۰۵ ژانویه ۲۰۲۱ ۱۵:۳۸ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 536870912 10 {{ Math.abs(change) }}%    20000000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000000000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 27788d c76da057781c5d5b2726245194d47b496b70a69b804933395047 7820cb
سختی 220,294,947,052 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 1,346,880,148 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,980,275 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 00000000000000000000000000000000000159ae40e85a9c72f5 b985d2
داده‌های کوین‌بیس 5 HathҖ>OP,MTI="ZD?0d {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (BCH) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (BCH) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (BCH) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}