هَش

0000000000000000011de47f592d9147086e56dd12549a42fd18a5fcee88d239

General info

استخراج شده در
۰۲ دسامبر ۲۰۲۰ ۲۳:۳۹ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
Unknown {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
12 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00001398 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0~ USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
19 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
107 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
24.64 BCH {{ Math.abs(change) }}% 7,245 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
30.89 BCH {{ Math.abs(change) }}% 9,083 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.00010467 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
54.13 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BCH {{ Math.abs(change) }}% 1,838 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
6.25010467 BCH {{ Math.abs(change) }}% 1,838 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 7,743 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۰۲ دسامبر ۲۰۲۰ ۲۳:۲۱ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 536870912 10 {{ Math.abs(change) }}%    20000000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000000000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 70006a 46a91021e52ed612b1bc3bae59a7fa2b2c17fb3eb7f0c764b88f 53c122
سختی 251,420,965,768 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 3,826,726,673 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,939,781 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 0000000000000000000000000000000000015599bd8eb0f14504 93e3ea
داده‌های کوین‌بیس %_ mm >za43c3b1515a3770a60041 {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (BCH) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (BCH) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (BCH) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}