هَش

00000000000000000456c67d6fc5559079fe175c027a0a42d226c5818dd0613c

General info

استخراج شده در
۰۲ دسامبر ۲۰۲۰ ۲۳:۳۸ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
Unknown {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
115 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00002128 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0~ USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
195 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
692 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
15,647.35 BCH {{ Math.abs(change) }}% 4,601,800 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
15,653.60 BCH {{ Math.abs(change) }}% 4,603,640 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.00130949 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
706.86 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BCH {{ Math.abs(change) }}% 1,838 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
6.25130949 BCH {{ Math.abs(change) }}% 1,838 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 61,751 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۰۲ دسامبر ۲۰۲۰ ۲۳:۱۴ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 536870912 10 {{ Math.abs(change) }}%    20000000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000000000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل dfa7fd ccc4d789a20343f21b93f8b5d25a5498cc040ab125207e41936d c93d6b
سختی 251,283,310,874 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 1,977,033,638 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,939,938 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000001559983049aeba6af c2cdde
داده‌های کوین‌بیس %_/MY7A/Powered by BCHN/#R {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (BCH) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (BCH) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (BCH) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}