هَش

0000000000000000012a04d121e708635a879e619c04b8b22210d2210cb0c59a

General info

استخراج شده در
۰۱ دسامبر ۲۰۲۰ ۱۰:۲۶ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
Unknown {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
1,882 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00003198 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0~ USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
5,260 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
6,455 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
1,367,487.47 BCH {{ Math.abs(change) }}% 393,312,000 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
1,367,493.72 BCH {{ Math.abs(change) }}% 393,314,000 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.03471866 BCH {{ Math.abs(change) }}% 10 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
343,569.08 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BCH {{ Math.abs(change) }}% 1,798 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
6.28471866 BCH {{ Math.abs(change) }}% 1,808 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 1,085,917 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۰۱ دسامبر ۲۰۲۰ ۰۸:۴۷ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 536870912 10 {{ Math.abs(change) }}%    20000000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000000000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل a68f16 feb6b73679905b8c4c9359910842974d5ce762b3dcade5b70ba7 90de2b
سختی 271,531,156,480 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 1,695,432,504 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,918,555 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000001556ca5e446566337 8631a8
داده‌های کوین‌بیس T_//C_h0 {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (BCH) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (BCH) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (BCH) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}