هَش

00000000000000000083ed4b7a780d59e3983513215518ad75654bb02deee62f

General info

استخراج شده در
۱۵ نوامبر ۲۰۲۰ ۱۴:۱۳ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
Unknown {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
200 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00001448 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0~ USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
347 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
507 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
220.65 BCH {{ Math.abs(change) }}% 53,066 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
226.90 BCH {{ Math.abs(change) }}% 54,569 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.00111549 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
1,880.73 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BCH {{ Math.abs(change) }}% 1,503 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
6.25111549 BCH {{ Math.abs(change) }}% 1,503 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 77,288 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۱۵ نوامبر ۲۰۲۰ ۱۲:۲۴ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 536870912 10 {{ Math.abs(change) }}%    20000000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000000000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 7e45ba 443bb6534d77b43e83059ad29efbad372efb255755491e90d823 8c4167
سختی 226,446,058,611 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 2,014,915,388 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,971,390 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000001535384820cd6bdc2 6273d0
داده‌های کوین‌بیس p7_pool.binance.com/cabch/powered by BCHNiנ {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (BCH) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (BCH) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (BCH) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}