هَش

00000000000000000193e1955e01d769bdba012ae8055341c94f27630787728d

General info

استخراج شده در
۰۹ نوامبر ۲۰۲۰ ۰۹:۵۰ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
Unknown {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
496 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00004467 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
2,204 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
2,517 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
23,457.97 BCH {{ Math.abs(change) }}% 9,320,680 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
23,464.22 BCH {{ Math.abs(change) }}% 9,323,160 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.02027367 BCH {{ Math.abs(change) }}% 8 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
176,431.17 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2,483 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
6.27027367 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2,491 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 454,020 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۰۹ نوامبر ۲۰۲۰ ۰۷:۵۲ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 549453824 10 {{ Math.abs(change) }}%    20c00000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000110000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 963ff5 d3b3ef39d412077edb851e88ef3c3f1deb8b2b2a3a335528469b 1adf62
سختی 263,808,883,119 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 2,423,646,010 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,926,323 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 0000000000000000000000000000000000015295c84ca3e5c505 c6b051
داده‌های کوین‌بیس  _us/Bitdeer/BCHNf {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (BCH) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (BCH) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (BCH) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}