هَش

000000000000000003abfad1e84522984a26e60f60df250bc14ea575a49c88b2

General info

استخراج شده در
۰۷ نوامبر ۲۰۲۰ ۲۳:۲۰ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
Unknown {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
136 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00002059 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0~ USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
651 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
545 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
1,098.73 BCH {{ Math.abs(change) }}% 436,566 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
1,104.98 BCH {{ Math.abs(change) }}% 439,049 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.002504 BCH {{ Math.abs(change) }}% 1 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
2,674.73 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2,483 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
6.252504 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2,484 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 121,820 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۰۷ نوامبر ۲۰۲۰ ۲۲:۲۰ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 536870912 10 {{ Math.abs(change) }}%    20000000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000000000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 9914dc 3ea91bdfae7b2e1539865be6f974021655b920a55bda7e379391 04049b
سختی 248,299,429,794 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 1,954,110,512 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,943,384 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 0000000000000000000000000000000000015261bdab382962ce a112d8
داده‌های کوین‌بیس  +_pool.binance.com/cabch/powered by BCHNpoY {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (BCH) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (BCH) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (BCH) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}