هَش

000000000000000002129803aa5fcb6faf294fdf9e0a7b31f59f4252e983b880

General info

استخراج شده در
۲۶ اکتبر ۲۰۲۰ ۱۴:۳۷ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
AntPool {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
565 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00003046 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
1,863 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
1,819 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
19,840.83 BCH {{ Math.abs(change) }}% 7,883,460 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
19,847.08 BCH {{ Math.abs(change) }}% 7,885,940 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.01116389 BCH {{ Math.abs(change) }}% 4 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
132,354.84 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2,483 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
6.26116389 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2,488 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 366,811 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۲۶ اکتبر ۲۰۲۰ ۱۲:۱۳ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 545259520 10 {{ Math.abs(change) }}%    20800000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000100000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 462624 e8e930d4afae2aa5858fd74345da7f20247467d2f39f79b8b294 991340
سختی 379,350,526,864 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 675,399,940 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,843,131 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 0000000000000000000000000000000000015099f1fd4108cb49 76bcdc
داده‌های کوین‌بیس -Mined by AntPool625/BCHN/ X2ug:Kf/mmcOzRBnGLma5$jr۳2p {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (BCH) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (BCH) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (BCH) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}