هَش

000000000000000000a77fa6148afebe8bc6c7f979beb914603714339b30324b

General info

استخراج شده در
۱۷ اکتبر ۲۰۲۰ ۱۱:۱۹ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
Unknown {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
417 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00005156 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
1,073 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
1,377 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
6,281.17 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2,495,730 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
6,287.42 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2,498,220 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.01141244 BCH {{ Math.abs(change) }}% 5 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
15,473.85 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2,483 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
6.26141244 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2,488 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 221,545 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۱۷ اکتبر ۲۰۲۰ ۰۹:۵۳ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 536879104 10 {{ Math.abs(change) }}%    20002000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000000000000010000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 5a80ca 0408933c991bc694b44e87ce783b45e8e917151041164a5f1fda a9b15a
سختی 417,426,005,679 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 3,253,930,347 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,825,805 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 0000000000000000000000000000000000014eb79a2e889223bb 89a72f
داده‌های کوین‌بیس  %ӊ_/MY7A/Powered by BCHN/ zdh {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (BCH) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (BCH) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (BCH) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}