اسپانسر اینجا تبلیغ کنید
هَش

000000000000000001ab22a36eb9cc07fe4b27c9ba5361107b2a6f74b7aeda60

General info

استخراج شده در
۱۴ اکتبر ۲۰۲۰ ۱۶:۴۶ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
Unknown {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
1 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0 BCH {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
1 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
2 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
0 BCH {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
6.25 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2,483 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0 BCH {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
0 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2,483 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
6.25 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2,483 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 248 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۱۴ اکتبر ۲۰۲۰ ۱۶:۱۵ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 536870912 10 {{ Math.abs(change) }}%    20000000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000000000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 910a9d e894877ffccd7a848cbd0930d73f1d64f766d0aef15688f16b9f 79b05f
سختی 403,567,057,370 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 3,582,254,586 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,831,733 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 0000000000000000000000000000000000014e20ae8b7ae24e8c 409a13
داده‌های کوین‌بیس Hath2뵒xb/ELS'RiKWF5x+!| {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (BCH) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (BCH) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (BCH) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}