اسپانسر اینجا تبلیغ کنید
هَش

00000000000000000252208abd3b9b98d1ee5739ee77807fac8d4269443199fe

General info

استخراج شده در
۱۴ اکتبر ۲۰۲۰ ۰۲:۵۸ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
BTC.com {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
127 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00002493 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0~ USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
556 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
339 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
12,458.68 BCH {{ Math.abs(change) }}% 4,950,270 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
12,464.93 BCH {{ Math.abs(change) }}% 4,952,760 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.00302028 BCH {{ Math.abs(change) }}% 1 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
4,916.90 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2,483 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
6.25302028 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2,485 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 121,345 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۱۴ اکتبر ۲۰۲۰ ۰۲:۰۹ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 543162368 10 {{ Math.abs(change) }}%    20600000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000011000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل f4667f 13ca7c47ce5c8f44ef2218078e113f5b08fa986927918a734db9 9bb640
سختی 417,638,912,708 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 2,355,807,776 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,825,717 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 0000000000000000000000000000000000014e049fc6b7d9e8cb 6c1e9e
داده‌های کوین‌بیس Ji_/BTC.COM/BitDeer/BCHN/U {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (BCH) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (BCH) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (BCH) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}