هَش

000000000000000000d582f359180600cbd8b4c9a99aa4fd70e32d9411a825fe

General info

استخراج شده در
۱۲ اکتبر ۲۰۲۰ ۱۶:۰۹ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
AntPool {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
409 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00002517 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
1,645 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
1,220 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
41,784.47 BCH {{ Math.abs(change) }}% 16,602,400 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
41,790.72 BCH {{ Math.abs(change) }}% 16,604,900 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.00750345 BCH {{ Math.abs(change) }}% 3 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
92,469.81 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2,483 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
6.25750345 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2,486 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 298,426 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۱۲ اکتبر ۲۰۲۰ ۱۴:۴۹ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 545259520 10 {{ Math.abs(change) }}%    20800000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000100000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 30fdd4 20b128bd42be4074b0b7133f04394afbaa421d9a1427659604d5 2f72da
سختی 373,392,275,422 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 648,715,100 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,846,162 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 0000000000000000000000000000000000014db506a5c9a3cb90 1bbf12
داده‌های کوین‌بیس -Mined by AntPool625/BCHN/ DT+1m2wu}mmḺ|-R~={VyRcn`" v {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (BCH) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (BCH) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (BCH) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}