هَش

00000000000000000186aef77fad3e7cdce91dc2311651e5bfbf9af84cd8101e

General info

استخراج شده در
۰۲ اکتبر ۲۰۲۰ ۲۲:۲۵ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
BTC.TOP {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
11 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00001159 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0~ USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
16 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
28 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
4.99 BCH {{ Math.abs(change) }}% 1,984 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
11.24 BCH {{ Math.abs(change) }}% 4,467 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.00005698 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
12.63 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2,483 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
6.25005698 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2,483 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 5,228 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۰۲ اکتبر ۲۰۲۰ ۲۲:۰۶ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 536870912 10 {{ Math.abs(change) }}%    20000000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000000000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 5fe060 ca34a94cbf3596f85608b78cf46befdaf15562c592a74f7b1fc2 391bda
سختی 342,421,753,946 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 3,661,269,825 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,863,616 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 0000000000000000000000000000000000014bd4a7d4a93e9722 0a0d49
داده‌های کوین‌بیس A28A1M /BTC.TOP/PoweredByBCHN/mmD(bq` <jG-=f+B {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (BCH) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (BCH) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (BCH) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}