هَش

00000000000000000020b3e2d8aca49e9e60c3bd8d68e30ccc8515154a779693

General info

استخراج شده در
۲۸ سپتامبر ۲۰۲۰ ۱۰:۴۳ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
Unknown {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
49 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00002489 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0~ USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
205 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
131 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
346.65 BCH {{ Math.abs(change) }}% 137,737 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
352.90 BCH {{ Math.abs(change) }}% 140,220 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.00069521 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
281.96 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2,483 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
6.25069521 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2,484 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 28,118 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۰ ۰۹:۵۶ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 541065216 10 {{ Math.abs(change) }}%    20400000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000010000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 62b197 e0dc5202488902160fffab6d52a5dd57506eb0a5589179afcad3 43e00d
سختی 396,662,361,078 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 1,805,347,899 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,834,841 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 0000000000000000000000000000000000014af1e282543272d4 10761c
داده‌های کوین‌بیس Xq_//2|q_݋ {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (BCH) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (BCH) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (BCH) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}