هَش

000000000000000002c4326b484d2f5553d78eb775b4b7746033d689dd918b7a

General info

استخراج شده در
۲۸ سپتامبر ۲۰۲۰ ۱۰:۴۰ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
BTC.TOP {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
183 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00005990 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
1,371 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
500 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
2,687.32 BCH {{ Math.abs(change) }}% 1,067,770 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
2,693.57 BCH {{ Math.abs(change) }}% 1,070,250 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.01586986 BCH {{ Math.abs(change) }}% 6 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
162,108.30 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2,483 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
6.26586986 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2,490 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 265,253 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۰ ۰۹:۴۹ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 541065216 10 {{ Math.abs(change) }}%    20400000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000010000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل eed82a 0b25cbd815abd8fca47ea1bf3a119e0d758ae3bdc220ffe71c1c d468ea
سختی 393,951,541,091 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 2,843,674,114 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,836,091 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 0000000000000000000000000000000000014af186270c8b356d c56857
داده‌های کوین‌بیس Aof^Aof /BTC.TOP/PoweredByBCHN/mm2J _`[(] {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (BCH) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (BCH) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (BCH) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}