هَش

000000000000000000379829482ba42a53e61167c41b19d7d5ac0d6ddeb882db

General info

استخراج شده در
۲۵ سپتامبر ۲۰۲۰ ۲۰:۳۳ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
AntPool {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
380 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00002455 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0~ USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
1,181 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
1,233 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
10,943.98 BCH {{ Math.abs(change) }}% 4,348,430 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
10,950.23 BCH {{ Math.abs(change) }}% 4,350,910 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.00590098 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
4,842.76 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2,483 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
6.25590098 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2,486 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 240,654 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۰ ۱۹:۳۸ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 536870912 10 {{ Math.abs(change) }}%    20000000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000000000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 2a0702 052eeec05073de35cb3e32dd0158866251e589df8ed486013030 38a192
سختی 391,813,678,401 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 3,900,759,628 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,837,089 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 0000000000000000000000000000000000014a6dfe20729ad6b2 0ef380
داده‌های کوین‌بیس 'Mined by AntPool644 .ڹ[mme)`U+hwf\y>N],4` {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (BCH) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (BCH) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (BCH) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}