اسپانسر اینجا تبلیغ کنید
هَش

0000000000000000027553ac7d2b581ed061a15c634e59ffc3ad984549ce1c07

General info

استخراج شده در
۲۴ سپتامبر ۲۰۲۰ ۲۲:۱۹ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
BTC.TOP {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
127 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00002022 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0~ USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
456 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
377 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
519.56 BCH {{ Math.abs(change) }}% 206,440 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
525.81 BCH {{ Math.abs(change) }}% 208,923 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.00169016 BCH {{ Math.abs(change) }}% 1 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
6,277.66 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2,483 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
6.25169016 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2,484 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 83,904 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۰ ۲۱:۲۸ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 545259520 10 {{ Math.abs(change) }}%    20800000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000100000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل b9e720 73a90b8c495683c6a5cf67fb1d56fc919a932d652ac8a4f3f84f e31f28
سختی 359,104,609,512 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 359,796,896 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,853,840 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 0000000000000000000000000000000000014a3e975e52820cfe bb6a06
داده‌های کوین‌بیس AFxAFy/BTC.TOP/PoweredByBCHN/mmm2H Qs*æ~.>޽3W; {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (BCH) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (BCH) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (BCH) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}