اسپانسر اینجا تبلیغ کنید
هَش

000000000000000001a3d28f3cf014687e34d046adef5b56ae3f5b0524c27bcd

General info

استخراج شده در
۲۴ سپتامبر ۲۰۲۰ ۲۲:۱۰ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
AntPool {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
71 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00001769 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0~ USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
369 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
222 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
798.81 BCH {{ Math.abs(change) }}% 317,395 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
805.06 BCH {{ Math.abs(change) }}% 319,878 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.00116227 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
1,136.45 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2,483 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
6.25116227 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2,484 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 66,017 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۰ ۲۱:۲۱ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 536870912 10 {{ Math.abs(change) }}%    20000000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000000000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 8cc3e2 2a0b64aafe250db8f6e9566f4e0f84d2b63cd7c572b81c638863 5fa8b8
سختی 355,483,446,109 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 3,269,422,875 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,855,884 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 0000000000000000000000000000000000014a3e43c1b1688398 476d60
داده‌های کوین‌بیس "Mined by AntPool174 /BCHN/םAmmI3J>ҙksɑBEc iR1 {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (BCH) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (BCH) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (BCH) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}