اسپانسر اینجا تبلیغ کنید
هَش

0000000000000000021876be14ff26f2820b9cb7317ac76393685c7373635b44

General info

استخراج شده در
۱۸ سپتامبر ۲۰۲۰ ۱۶:۰۲ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
Unknown {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
3 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00001045 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0~ USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
59 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
63 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
35.75 BCH {{ Math.abs(change) }}% 14,205 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
42.00 BCH {{ Math.abs(change) }}% 16,689 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.00010937 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
97.03 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2,483 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
6.25010937 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2,483 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 10,695 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۰ ۱۴:۴۹ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 536870912 10 {{ Math.abs(change) }}%    20000000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000000000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل b826da b68d15c7bc1aed409955bc911cdd4c97afcba7004b5133b2c0ef 2248c0
سختی 388,448,902,556 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 3,281,755,976 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,838,682 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 00000000000000000000000000000000000149127153d3e7d2ef 1a5ad6
داده‌های کوین‌بیس d_pool.binance.com/cabch/powered by BCHNes`aV {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (BCH) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (BCH) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (BCH) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}