اسپانسر اینجا تبلیغ کنید
هَش

000000000000000001eeafeed8b36d53d8fbbfbcf1f3a21b69fd956563b0c249

General info

استخراج شده در
۱۸ سپتامبر ۲۰۲۰ ۱۶:۰۲ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
Unknown {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
140 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00001498 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0~ USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
546 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
356 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
8,770.75 BCH {{ Math.abs(change) }}% 3,484,930 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
8,777.00 BCH {{ Math.abs(change) }}% 3,487,410 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.00150082 BCH {{ Math.abs(change) }}% 1 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
970.76 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2,483 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
6.25150082 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2,484 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 100,550 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۰ ۱۴:۳۸ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 536870912 10 {{ Math.abs(change) }}%    20000000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000000000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل cf1500 2dd2b137912d9b67e36ea7c80232eef449086adb4c23b2bb2d43 56f916
سختی 397,368,913,311 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 1,142,773,525 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,834,518 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000001491216e21d9880cc f2f212
داده‌های کوین‌بیس d_/poolin.com/mm%:Z>~zD$@X{"%ԁH+R}5v1 \ {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (BCH) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (BCH) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (BCH) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}