هَش

000000000000000000d13f1f40527007afde3b8d329e3bf982d976ed35245981

General info

استخراج شده در
۱۲ سپتامبر ۲۰۲۰ ۱۸:۴۲ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
ViaBTC {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
338 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00002403 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0~ USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
688 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
1,833 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
4,369.79 BCH {{ Math.abs(change) }}% 1,736,270 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
4,376.04 BCH {{ Math.abs(change) }}% 1,738,750 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.00426734 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
14,391.85 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2,483 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
6.25426734 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2,485 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 177,892 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۰ ۱۷:۴۱ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 1073733632 10 {{ Math.abs(change) }}%    3fffe000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 111111111111111110000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل f33fc2 a833655c2c57f432c6abb171aaee894c356486539c2d09c682a5 793930
سختی 361,911,072,458 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 2,564,378,712 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,852,284 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 00000000000000000000000000000000000147fca5fe967c2443 dc226c
داده‌های کوین‌بیس /ViaBTC/Mined by sjbm/,mm$~Կo=Rm!]@ &: @rTE#9v` {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (BCH) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (BCH) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (BCH) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}