اسپانسر اینجا تبلیغ کنید
هَش

00000000000000000212d2bc5a623a3ffc9c4b2e0b5882a03ea64766208236cf

General info

استخراج شده در
۰۹ سپتامبر ۲۰۲۰ ۰۶:۳۱ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
BTC.TOP {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
23 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00002177 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0~ USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
128 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
69 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
643.90 BCH {{ Math.abs(change) }}% 255,846 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
650.15 BCH {{ Math.abs(change) }}% 258,329 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.00056364 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
270.75 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2,483 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
6.25056364 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2,484 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 26,200 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۰۹ سپتامبر ۲۰۲۰ ۰۵:۳۵ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 545259520 10 {{ Math.abs(change) }}%    20800000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000100000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل c27e59 3fb0f0fea89fccadeb6b45704ad53b633e459820e8c5ddb5337c 3b0065
سختی 355,948,796,040 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 3,150,823,720 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,855,619 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000001475fd08346d89521 f1c8e7
داده‌های کوین‌بیس A; AF/BTC.TOP/PoweredByBCHN/mm(jgieHky[`! E {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (BCH) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (BCH) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (BCH) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}