اسپانسر اینجا تبلیغ کنید
هَش

000000000000000000bab6f3ec7791042b120f8a5dbc751579fa9eb7ae59e905

General info

استخراج شده در
۲۹ اوت ۲۰۲۰ ۰۲:۲۲ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
AntPool {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
455 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00002574 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
1,459 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
1,707 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
9,870.33 BCH {{ Math.abs(change) }}% 3,921,830 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
9,876.58 BCH {{ Math.abs(change) }}% 3,924,310 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.00752879 BCH {{ Math.abs(change) }}% 3 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
131,826.96 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2,483 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
6.25752879 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2,486 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 292,772 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۲۹ اوت ۲۰۲۰ ۰۰:۴۳ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 536870912 10 {{ Math.abs(change) }}%    20000000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000000000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 6a48f3 9db20c0a3a49ec493f2a529351ad93dc7e4812a2d1f3526c039a c7dfd6
سختی 397,680,330,954 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 3,820,953,761 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,834,376 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 0000000000000000000000000000000000014549a450fab8bd0d 3796c3
داده‌های کوین‌بیس Mined by AntPool617YG vmmHpU29|gkyvk7k"*, {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (BCH) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (BCH) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (BCH) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}