هَش

000000000000000002591c907be2bf8e98966653343187e0c81cd0c2eef0058c

General info

استخراج شده در
۱۹ اوت ۲۰۲۰ ۰۵:۲۲ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
BTC.TOP {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
150 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00003148 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
467 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
430 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
4,678.54 BCH {{ Math.abs(change) }}% 1,858,950 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
4,684.79 BCH {{ Math.abs(change) }}% 1,861,430 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.00303023 BCH {{ Math.abs(change) }}% 1 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
3,504.71 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2,483 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
6.25303023 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2,485 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 96,562 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۱۹ اوت ۲۰۲۰ ۰۴:۲۱ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 536870912 10 {{ Math.abs(change) }}%    20000000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000000000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 72cdb8 21056e6b9f7397d5976a644c37d5928145cadc5359edc19e6287 c45ba0
سختی 398,390,517,592 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 1,481,964,264 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,834,053 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000001435f3205613f3277 a7deab
داده‌های کوین‌بیس A-ݬ$A-q/BTC.TOP/PoweredByBCHN/mmiȍF0+˒6NHmpAʀ M4*- {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (BCH) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (BCH) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (BCH) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}