هَش

000000000000000002560a5b560d5a64dbc53c3171f3274c2df23f7863664302

General info

استخراج شده در
۰۴ اوت ۲۰۲۰ ۰۰:۰۵ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
Bitcoin.com {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
671 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00003040 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
1,536 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
2,746 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
18,858.16 BCH {{ Math.abs(change) }}% 7,493,010 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
18,864.41 BCH {{ Math.abs(change) }}% 7,495,500 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.01050355 BCH {{ Math.abs(change) }}% 4 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
229,963.04 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2,483 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
6.26050355 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2,488 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 345,759 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۰۳ اوت ۲۰۲۰ ۲۲:۴۹ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 549453824 10 {{ Math.abs(change) }}%    20c00000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000110000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل ed8fdf 41c4ca57cb78ddf6ad45842074e0c89f8272838f48681e3c7846 a6e43d
سختی 436,618,703,691 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 1,907,861,436 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,818,217 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 0000000000000000000000000000000000014057e74c09083e6f 08b99b
داده‌های کوین‌بیس A)"A)QN/pool.bitcoin.com/use BCHN/ {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (BCH) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (BCH) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (BCH) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}