هَش

000000000000000000450043f63f2da8ed08ee5456b005f9a77c96ce176825e6

General info

استخراج شده در
۱۰ ژوئیه ۲۰۲۰ ۱۱:۲۹ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
AntPool {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
102 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00002230 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0~ USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
206 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
223 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
236.55 BCH {{ Math.abs(change) }}% 93,988 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
242.80 BCH {{ Math.abs(change) }}% 96,472 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.00097189 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
1,627.71 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2,483 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
6.25097189 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2,484 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 43,829 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۰ ۱۰:۴۵ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 536870912 10 {{ Math.abs(change) }}%    20000000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000000000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل f59af0 604449022dfb06b2391d1e0cb2d91057079d222d4b466a83e8d4 e6fd7b
سختی 407,993,197,100 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 3,846,534,719 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,829,796 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 0000000000000000000000000000000000013b7862ba579ead23 28176c
داده‌های کوین‌بیس Mined by AntPool50w ~7XO {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (BCH) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (BCH) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (BCH) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}