اسپانسر اینجا تبلیغ کنید
هَش

0000000000000000012d3493a5ec0208e422aca0da9370057dd6561c0cf90458

General info

استخراج شده در
۳۰ ژوئن ۲۰۲۰ ۱۷:۰۲ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
Unknown {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
154 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00002717 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
471 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
554 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
3,377.95 BCH {{ Math.abs(change) }}% 1,342,180 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
3,384.20 BCH {{ Math.abs(change) }}% 1,344,660 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.00238564 BCH {{ Math.abs(change) }}% 1 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
46,046.55 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2,483 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
6.25238564 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2,484 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 88,005 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۳۰ ژوئن ۲۰۲۰ ۱۶:۰۵ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 541065216 10 {{ Math.abs(change) }}%    20400000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000010000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل a63253 411b660f288bbe99e3943f5fd2456218054f7e3551c607dfc717 3aaf49
سختی 386,658,373,586 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 1,412,976,691 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,839,541 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 0000000000000000000000000000000000013994607d029ecff1 219422
داده‌های کوین‌بیس 'p^//I^/ {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (BCH) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (BCH) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (BCH) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}