هَش

00000000000000000231b8eda48e4216db468010d1979368864237fb2aa2418e

General info

استخراج شده در
۰۵ آوریل ۲۰۲۰ ۱۸:۰۶ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
BTC.TOP {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
2,651 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00001801 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0~ USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
3,419 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
5,661 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
46,346.67 BCH {{ Math.abs(change) }}% 18,415,200 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
46,359.17 BCH {{ Math.abs(change) }}% 18,420,100 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.01537046 BCH {{ Math.abs(change) }}% 6 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
91,570.03 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
12.50 BCH {{ Math.abs(change) }}% 4,967 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
12.51537046 BCH {{ Math.abs(change) }}% 4,973 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 853,904 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۰۵ آوریل ۲۰۲۰ ۱۵:۳۴ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 536870912 10 {{ Math.abs(change) }}%    20000000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000000000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 864f48 fd73e93906874f7d716263d9b788da895727ec32d56981162cf2 96db0b
سختی 496,513,312,843 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 3,134,902,298 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,798,309 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 0000000000000000000000000000000000012bc3c59add3e75c0 100e4b
داده‌های کوین‌بیس Aע?iAעd\/BTC.TOP/mmO!TIY(ӽIwGF踌 {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (BCH) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (BCH) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (BCH) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}