اسپانسر اینجا تبلیغ کنید
هَش

000000000000000000a7c002c3b293ea4966652673fb829aac507c88bd82f975

General info

استخراج شده در
۰۲ مارس ۲۰۲۰ ۰۱:۴۸ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
AntPool {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
185 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00006245 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
205 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
247 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
2,676.83 BCH {{ Math.abs(change) }}% 1,063,600 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
2,689.33 BCH {{ Math.abs(change) }}% 1,068,560 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.00293413 BCH {{ Math.abs(change) }}% 1 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
2,543.09 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
12.50 BCH {{ Math.abs(change) }}% 4,967 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
12.50293413 BCH {{ Math.abs(change) }}% 4,968 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 47,269 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۰۲ مارس ۲۰۲۰ ۰۱:۲۶ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 536870912 10 {{ Math.abs(change) }}%    20000000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000000000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل fb9aff 98ad7abf4f0dc38484448cb6ba4c677da4c23a75126a51939a39 8330b4
سختی 543,105,291,323 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 3,331,804,223 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,785,859 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 00000000000000000000000000000000000122b17058f7dcb973 51d374
داده‌های کوین‌بیس Mined by AntPool147U \f {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (BCH) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (BCH) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (BCH) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}