هَش

0000000000000000034e7e851af5104f15e5e6d52e80c279d263db844057722b

General info

استخراج شده در
۱۲ اکتبر ۲۰۱۹ ۲۳:۳۶ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
Unknown {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
48 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00001518 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0~ USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
182 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
106 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
40.32 BCH {{ Math.abs(change) }}% 16,022 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
52.82 BCH {{ Math.abs(change) }}% 20,989 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.00049752 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
8.72 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
12.50 BCH {{ Math.abs(change) }}% 4,967 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
12.50049752 BCH {{ Math.abs(change) }}% 4,967 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 33,017 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۱۲ اکتبر ۲۰۱۹ ۲۲:۱۴ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 536928256 10 {{ Math.abs(change) }}%    2000e000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000000000001110000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 28f4f9 2067dcce068f5c61118ab07a37eb811cddb4b18237f5b358a079 1efa3a
سختی 330,566,222,096 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 2,735,716,463 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,871,163 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 00000000000000000000000000000000000102a2c4608c622f36 99314e
داده‌های کوین‌بیس zc]//mmu|ME S|Bܣ8]$~)J&x+n/tF){:C {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (BCH) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (BCH) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (BCH) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}