اسپانسر اینجا تبلیغ کنید
هَش

000000000000000001cff96d8a903b884da193b8cace10c7749fa271530a0320

General info

استخراج شده در
۳۰ سپتامبر ۲۰۱۹ ۱۶:۴۱ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
Unknown {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
2,478 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00002385 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0~ USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
3,181 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
5,382 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
166,643.14 BCH {{ Math.abs(change) }}% 66,213,200 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
166,655.64 BCH {{ Math.abs(change) }}% 66,218,200 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.01858057 BCH {{ Math.abs(change) }}% 7 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
78,436.17 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
12.50 BCH {{ Math.abs(change) }}% 4,967 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
12.51858057 BCH {{ Math.abs(change) }}% 4,974 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 779,476 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۹ ۱۴:۵۰ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 549453824 10 {{ Math.abs(change) }}%    20c00000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000110000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل dcc117 c3ae3bf7c921e1b60069a41d64e9bf08357d631dca55a9cbec26 ff97c4
سختی 348,710,514,217 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 2,365,682,769 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,859,821 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000001007c1109d4900da4 fa0485
داده‌های کوین‌بیس .0]/poolin.com/mm샎\{H̄>AGe~ٮEqzW)Zy {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (BCH) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (BCH) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (BCH) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}