هَش

000000000000000000182bc50810ab0296a6f1f7b6313bf535b6e78dffca8db6

General info

استخراج شده در
۱۹ اوت ۲۰۱۹ ۱۵:۰۸ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
Unknown {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
1,470 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00002714 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
1,849 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
3,348 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
112,105.76 BCH {{ Math.abs(change) }}% 44,543,600 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
112,118.26 BCH {{ Math.abs(change) }}% 44,548,500 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.01318581 BCH {{ Math.abs(change) }}% 5 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
37,767.50 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
12.50 BCH {{ Math.abs(change) }}% 4,967 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
12.51318581 BCH {{ Math.abs(change) }}% 4,972 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 486,006 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۱۹ اوت ۲۰۱۹ ۱۳:۲۷ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 536870912 10 {{ Math.abs(change) }}%    20000000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000000000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 92eb4a e9a7dbc289e2e00004a624bc37be4fd7392f509c20b1abae34c5 332ad9
سختی 303,694,985,907 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 1,618,114,035 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,890,450 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000000f9c0e08453e9f307 ddf360
داده‌های کوین‌بیس  fezi3tm3A5d6 liOd {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (BCH) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (BCH) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (BCH) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}