هَش

000000000000000000463e4770d751e87c218b75b09cf7d8777e23e62b0ea7ca

General info

استخراج شده در
۰۳ اوت ۲۰۱۹ ۱۶:۵۵ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
ViaBTC {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
1,153 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00002094 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0~ USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
1,669 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
2,420 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
55,118.53 BCH {{ Math.abs(change) }}% 21,900,500 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
55,131.03 BCH {{ Math.abs(change) }}% 21,905,500 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.00844262 BCH {{ Math.abs(change) }}% 3 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
18,226.39 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
12.50 BCH {{ Math.abs(change) }}% 4,967 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
12.50844262 BCH {{ Math.abs(change) }}% 4,970 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 403,511 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۰۳ اوت ۲۰۱۹ ۱۵:۵۰ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 536870912 10 {{ Math.abs(change) }}%    20000000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000000000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 777145 8ac82f6fa92bd992f6f402db082707e7224badd3e31b4b24e95f d06b06
سختی 277,410,305,129 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 1,597,243,658 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,912,931 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000000f76d0a12429e7c0f b8b673
داده‌های کوین‌بیس  /ViaBTC/Mined by 2xwuli/,mm67r޺(wZ&58W,m2 {{ Math.abs(change) }}%
BCH Price
187.33 USD 0% {{ Math.abs(change) }}%
ماه قبل

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (BCH) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (BCH) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (BCH) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}