اسپانسر اینجا تبلیغ کنید
هَش

000000000000000004414282ec8a4e3e23845843438593273b5c0360bf1e26c0

General info

استخراج شده در
۲۲ ژوئیه ۲۰۱۹ ۱۵:۵۶ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
Unknown {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
176 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00003242 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
243 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
355 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
620.38 BCH {{ Math.abs(change) }}% 246,497 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
632.88 BCH {{ Math.abs(change) }}% 251,464 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.00188913 BCH {{ Math.abs(change) }}% 1 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
296.83 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
12.50 BCH {{ Math.abs(change) }}% 4,967 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
12.50188913 BCH {{ Math.abs(change) }}% 4,967 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 58,467 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۲۲ ژوئیه ۲۰۱۹ ۱۵:۲۰ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 536870912 10 {{ Math.abs(change) }}%    20000000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000000000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 431c6d 3c645ff24ab80deeb00411d4eb22394d7648d16ed05f430eb9fb e7f19d
سختی 254,860,642,263 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 2,629,960,798 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,935,913 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000000f5b5e28eb3bac7b1 b600c2
داده‌های کوین‌بیس yBcL2H3PHMLmALX {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (BCH) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (BCH) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (BCH) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}