اسپانسر اینجا تبلیغ کنید
هَش

000000000000000001d23a5adb195d7f08c3bba919e473f2202ab998521f6bd4

General info

استخراج شده در
۲۲ ژوئیه ۲۰۱۹ ۱۲:۰۵ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
AntPool {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
28 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00001637 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0~ USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
34 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
55 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
3.59 BCH {{ Math.abs(change) }}% 1,428 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
16.09 BCH {{ Math.abs(change) }}% 6,395 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.00013039 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
35.47 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
12.50 BCH {{ Math.abs(change) }}% 4,967 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
12.50013039 BCH {{ Math.abs(change) }}% 4,967 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 8,254 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۲۲ ژوئیه ۲۰۱۹ ۱۰:۵۸ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 536870912 10 {{ Math.abs(change) }}%    20000000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000000000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 41b735 3ec5ba7fc1bd5a17b284529115c44777ff3a19cb636140b1d770 0ed095
سختی 268,360,835,610 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 1,492,704,673 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,921,690 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000000f5b065e89ad912f9 bf8329
داده‌های کوین‌بیس Mined by AntPool83 X& {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (BCH) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (BCH) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (BCH) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}