هَش

0000000000000000010bec60178ef09432cd5ff913151a281086027123951328

General info

استخراج شده در
۲۳ ژوئن ۲۰۱۹ ۰۸:۵۲ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
AntPool {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
1,246 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00005297 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
1,762 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
2,555 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
3,685,561.87 BCH {{ Math.abs(change) }}% 1,464,400,000 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
3,685,574.37 BCH {{ Math.abs(change) }}% 1,464,410,000 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.02100841 BCH {{ Math.abs(change) }}% 8 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
55,279.79 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
12.50 BCH {{ Math.abs(change) }}% 4,967 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
12.52100841 BCH {{ Math.abs(change) }}% 4,975 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 396,891 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۲۳ ژوئن ۲۰۱۹ ۰۸:۱۴ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 536870912 10 {{ Math.abs(change) }}%    20000000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000000000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 366aa1 1a3ec458deaf5f3626105b8ad0f6e771955abe51c7c020b7c128 2599aa
سختی 337,344,718,497 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 537,784,896 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,866,783 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000000f18f3f2f67ba16c6 9309b2
داده‌های کوین‌بیس Mined by AntPool119 apGE {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (BCH) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (BCH) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (BCH) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}