هَش

000000000000000000b93eaba19216dd9851cc45bbb704a4749ccef593b94085

General info

استخراج شده در
۲۱ ژوئن ۲۰۱۹ ۰۷:۰۴ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
BTC.com {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
840 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00002947 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
1,171 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
1,872 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
38,524.21 BCH {{ Math.abs(change) }}% 15,307,000 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
38,536.71 BCH {{ Math.abs(change) }}% 15,312,000 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.00816029 BCH {{ Math.abs(change) }}% 3 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
24,176.01 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
12.50 BCH {{ Math.abs(change) }}% 4,967 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
12.50816029 BCH {{ Math.abs(change) }}% 4,970 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 277,157 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۲۱ ژوئن ۲۰۱۹ ۰۶:۲۱ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 541065216 10 {{ Math.abs(change) }}%    20400000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000010000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 59471b cdad412676565cdbf2c717afd9076066fa7d2d8ad09daa7bfab2 f40f6c
سختی 312,910,892,601 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 3,386,101,313 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,883,462 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000000f13ae011ec842ce8 11cb93
داده‌های کوین‌بیس Á ]/BTC.COM/BitDeermm`&@1t[1Zk#Wckmi\2 {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (BCH) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (BCH) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (BCH) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}