هَش

000000000000000002f25a7c5ff2c6868e4b3786a00b5ad91d3800475d6f89bd

General info

استخراج شده در
۰۸ مه ۲۰۱۹ ۱۹:۲۱ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
BTC.com {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
417 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00006081 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
{{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
768 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
1,062 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
1,199.60 BCH {{ Math.abs(change) }}% 335,037 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
1,212.10 BCH {{ Math.abs(change) }}% 338,528 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.01306966 BCH {{ Math.abs(change) }}% 4 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
9,744.13 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
12.50 BCH {{ Math.abs(change) }}% 3,491 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
12.51306966 BCH {{ Math.abs(change) }}% 3,495 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 215,169 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۰۸ مه ۲۰۱۹ ۱۸:۱۹ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 549453824 10 {{ Math.abs(change) }}%    20c00000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000110000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 6b493a f3848e1ffea58ac3287161157c60a94401cc67c284c7b9e11fdc 824096
سختی 319,877,185,895 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 3,816,692,241 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,878,447 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000000e9edf07aa6d5c74e 4b6ba7
داده‌های کوین‌بیس :,\c/BTC.COM/mm7&3͐qsx@'#"𸣈_nJ {{ Math.abs(change) }}%
BCH Price
559.36 USD {{ Math.abs(change) }}%
ماه قبل

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}